Homeboy 1.3

Homeboy 1.3

Sibconsult – Shareware –
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating
HomeBoy is a program that allows children to write short stories in order to have them read back, and play games. It uses Microsoft's "Text-To-Speech" engine and with the help of 4 animated characters, the stories are brought to life with speech and over 120 actions and over 200 animations on your PC, all with an intuitive and easy-to-use interface. The game include Tic-Tac-Toe (5 levels of AI) and Riddles (over 150 riddles to solve on 5 levels). Reads text from clipboard, and with the registered version, you can save and load your stories anytime you wish.

Tổng quan

Homeboy là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Sibconsult.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Homeboy là 1.3, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Homeboy đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Homeboy đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Homeboy!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Homeboy cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
Sibconsult
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản